Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 28.10.2023. godine, sa početkom u 10:58 održana je radionica, mesto Surčin , opština Beograd-Surčin, Gazdinstvo Dejana Stojanovića
sa temom:
1. 10:58 do 11:43 Zaštita od glodara u ratarstvu , savetodavac Bojan Mijatović

Cilj radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravlnom primenom rodenticida u ratarskim kulturama.
Koordinator: Bojan Mijatović

Izvor: PSSS Beograd