Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 19.10.2023. godine, sa početkom u 10:57 održana je radionica, mesto Konatice , opština Beograd-Obrenovac, PG Jagodina Jovanić
sa temom:
1. 10:57 do 11:30 Probirna berba jabuke, način pakovanja i proprema za tržište , savetodavac Radena Pljakić

Cilj radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvodjaca sa probirnom berbom jabuke zlatni delišes, načinom pakovanja i pripremom za tržište
Koordinator: Radena Pljakić

Izvor: PSSS Beograd