Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 07:59 održana je radionica, mesto Popović , opština Beograd-Sopot, PG Vasković Dušana
sa temom:
1. 07:59 do 08:30 Praktičan prikaz primene rodenticida u poljskim uslovima , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže primena rodenticida u poljskim uslovima u cilju suzbijanja glodara .
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd