Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 05.09.2023. godine, sa početkom u 10:58 održana je radionica, mesto Jakovo , opština Beograd-Surčin, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Budimirovića
sa temom:
1. 10:58 do 11:36 Postupak izrade biznis plana i upoznavanje sa njegovim značajem , savetodavac Mladen Pavlović

Tokom radionice poljoprivredni proizvođači upoznati su sa postupkom izrade biznis plana i njegovim značajem u praksi.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd