Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sektor mleka na teritoriji grada Zaječara za 2024.godinu , eksterni predavač Nataša Cvetković
2. 09:00 do 09:31 Kritične tačke u proizvodnji mleka , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa kritičnim tačkama u proizvodnji mleka, kao i sa konkursom za dodelu podsticajnih sredstava za sektor mleka na teritoriji grada Zaječara za 2024.godinu.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar