Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 18:49 održana je predavanje, mesto Rujište , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:49 do 19:48 E agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 19:49 do 20:33 Primena mineralnih đubriva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa E agrarom, kao i primenom mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar