Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 11:02 održana je predavanje, mesto Kadina Luka , opština Ljig, Osnovna škola
sa temama:
1. 11:02 do 11:40 Sortiment maline , savetodavac Srđan Stanojlović
2. 11:40 do 12:12 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Milivoj Timotić
3. 12:13 do 12:46 Rezidba šljive , savetodavac Đorđe Sovilj
4. 12:46 do 13:18 Zaštita šljive , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa sortimentom i tehnologijom gajenja maline kao i sa rezidbom i zaštitom šljive.
Koordinator: Milivoj Timotić

Izvor: PSSS Valjevo