Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Kratovo , opština Priboj, MZ Kratovo
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Izvori finansiranja na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Bojana Nešić
2. 10:30 do 11:00 Jesenja zaštita voća , eksterni predavač Ljuba Bugarinović

Istaknuto je na koje načine se moguvfinansirati poljoprivredna gazdinstva sa posebnim akcentom na podsticajna sredstva iz različitih izvora. Takođe, pojašnjeno je koje agrotehničke mere zaštite bilja bi trebalo preduzeti u voćnjacima šljive i maline.
Koordinator: Bojana Nešić

Izvor: PSSS Užice