Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 15.09.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Kratovo , opština Priboj, MZ Kratovo
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Azijska voćna mušica , savetodavac Milena Ćirić
2. 11:35 do 12:05 Krompirov moljac , eksterni predavač Ljuba Bugarinović

Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prikazane su štetne insekatske vrste, azijska voćna mušica i krompirov moljac. Simptomi koje prouzrokuju i mere borbe.
Koordinator: Milena Ćirić

Izvor: PSSS Užice