Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 29.08.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Prijepolje , opština Prijepolje, Sala Opštine Prijepolje
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija podizanja zasada šljive , savetodavac Snežana Janjić
2. 11:35 do 12:05 Vođenje matičnog knjigovodstva u stočarstvu , eksterni predavač Bojan Zečić


Koordinator: Snežana Janjić

Izvor: PSSS Užice