Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 10:28 održana je predavanje, mesto Smederevska Palanka , opština Smederevska Palanka, MZ Centar
sa temama:
1. 10:28 do 11:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Snežana Petrović
2. 11:00 do 11:32 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Dragomir Radić
3. 11:32 do 12:04 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Cilj predavanja bio je da se prisutni proizvođači informišu na koje načine mogu svoju proizvodnju da učine održivom i prilagode je novonastalim izazovima sa kojima se susreću u svojij proizvodnji (tržište,klimatske promene..)
Koordinator: Snežana Petrović

Izvor: PSSS Smederevo