Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 09:56 održana je predavanje, mesto Golobok , opština Smederevska Palanka, MZ Golobok
sa temama:
1. 09:56 do 10:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Snežana Petrović
2. 10:30 do 11:01 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Nikola Trikić

Cilj predavanja bio je da se prisutni proizvođači informišu sa aktuelnim merama iz oblasti agrarne politike i zastite bilja.
Koordinator: Snežana Petrović

Izvor: PSSS Smederevo