Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 13.11.2023. godine, sa početkom u 08:29 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Srednja Poljoprivredna škola
sa temama:
1. 08:29 do 08:59 Jesenji tretman u voćnjacima , savetodavac Sanja Popović
2. 08:59 do 09:32 Značaj podrivanja , savetodavac Darko Simić

Cilj predavanja je bio da se ukaže na značaj zimskog tretiranja voća sa bakarnim preparatima u cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena. Takođe je na predavanju objašnjeno koliki je značaj podrivanja u cilju poboljšanja strukture zemljišta.Na predavanju su učestvovali đaci Poljoprivredne škole, budući poljoprivrednici .
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac