Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 17:48 održana je predavanje, mesto Mišar , opština Šabac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 17:48 do 18:22 Aktuelna zaštita ječma i pšenice , savetodavac Sanja Popović
2. 18:23 do 18:53 Priprema zemljišta pred setvu prolećnih ratarskih kultura , savetodavac Gordana Rehak


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac