Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 18:10 održana je predavanje, mesto Prnjavor , opština Šabac – grad, Sala Doma kulture
sa temama:
1. 18:10 do 18:41 Zaštita maline , savetodavac Sanja Popović
2. 18:41 do 19:11 Značaj Nmin metode , savetodavac Gordana Rehak
3. 19:12 do 19:43 Ekonomski značajne bolesti strnih žita , savetodavac Slavica Maksimović


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac