Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 13.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija SO Bela Palanka
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Postizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa postizanjem standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća kao i unapređenjem proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot