Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 01.06.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Draginac , opština Babušnica, Prostorija MZ Draginac
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita pšenice i ječma od bolesti i štetočina , savetodavac Zoran Panajotović
2. 12:30 do 13:00 Siliranje trava , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj predavanja bio je da se prisutni proizvođači upoznaju sa najčešćim bolestima i štetočinama pšenice i ječma i merama zaštite, kao i sa tehnologijom siliranja trava.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot