Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 09:57 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Tanasko Rajić
sa temama:
1. 09:57 do 10:32 Prerada malih količina primarnih proizvoda , savetodavac Srđan Čalić
2. 10:32 do 11:06 Rezidba vinskih sorata vinove loze , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj Predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa propisivnim merama prerade iz Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda kao i sa pravilnom rezidbom vinskih sorata vinove loze u cilju formiranja uzgojnog oblika.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot