Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, O.Š.Sopoćani
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Aktuelnosti u poljoprivredi (sa akcentom na elektronsko postupanje u e-Agraru) , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Osnovi korišćenja interneta , eksterni predavač Elvis Tatarević

Održano je predavanje o tamama :Aktuelnosti u poljoprivredi (sa akcentom na elektronsko postupanje u e-Agraru) i Osnovi korišćenja interneta, sa kojim smo upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.Bilo je 11 prisutnih.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar