Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Donji Ljubeš , opština Aleksinac, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Tehnologija proizvodnje paprike , savetodavac Saša Stanković
2. 14:00 do 14:30 Put do kvalitetnog mleka , savetodavac Igor Petrović

Cilj predavanja bio je dati najbitnije smernice koje su od značaja u proizvodnji mleka i osvrt na najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji paprike.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš