Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 22.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Čubra , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 10:00 do 10:31 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Ivana Stanković
2. 10:31 do 11:04 Predsetvena priprema zemljišta i setva pšenice , savetodavac Vladica Gavrilović

Cilj najavljenog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem kontrole plodnosti zemljišta i načinom predsetvene pripreme zemljišta za setvu pšenice.
Koordinator: Ivana Stanković

Izvor: PSSS Negotin