Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS Loznica
sa temama:
1. 08:59 do 09:30 Nega zasada jagode nakon berbe , savetodavac Veljko Stepanović
2. 09:30 do 10:04 Ishrana priplodnih junica , savetodavac Dejan Obadović

Tema predavanja je da se proizvođači upoznaju sa negom zasada jagode nakon berbe kao i sa ishranom priplodnih junica.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica