Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” Loznica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Izbor hibrida kukuruza za predstojeću setvu , savetodavac Milenko Đurić
2. 10:31 do 11:03 Digitalizacija u poljoprivredi , savetodavac Milica Popadić

Predavanje je održano za učenike III godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević. Cilj predavanja je upoznati učenike sa izborom hibrida kukuruza za predstojeću setvu i sa novim dostignućima iz oblasti digitalizacije u poljoprivredi .
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica