Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 04.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Đunis , opština Kruševac – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prihranjivanje ozimih žita , savetodavac Radojka Nikolić
2. 12:30 do 13:00 E-Agrar , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa eAgrarom kao i prihranjivanjem ozimih žita.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac