Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 11:03 održana je predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Ekonomij srednje škole
sa temama:
1. 11:03 do 11:35 Značaj zelene rezidbe voća , savetodavac Danko Petrović
2. 11:36 do 12:07 Uticaj ambijentanih uslova na mlečnost krava , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa temama iz oblasti stočarstva i voćarstva
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac