Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Gornje Komarice , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Dragana Maksimovica
sa temama:
1. 08:59 do 09:36 KAKO IZVRŠITI REGISTRACIJU PROSTORIJA U DOMAĆINSTVU ZA PAKOVANJE I PUNJENJE MEDA , savetodavac Ljiljana Vuksanović
2. 09:37 do 10:10 Tritikale , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Stefanija Anđelković

Izvor: PSSS Kragujevac