Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 13.11.2023. godine, sa početkom u 10:01 održana je predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Ekonomija srednje tehničke škole
sa temama:
1. 10:01 do 10:31 Prednosti jesenje sadnje voća , savetodavac Danko Petrović
2. 10:32 do 11:04 Uticaj ishrane na proizvodne i reproduktivne osobina kod goveda , savetodavac Violeta Petrović Luković

tokom predavanja su zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima približene teme iz oblasti stačarstva i voćarstva.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac