Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 24.10.2023. godine, sa početkom u 10:05 održana je predavanje, mesto Banja , opština Aranđelovac, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 10:05 do 10:39 Prerada mleka , savetodavac Suzana Nešković
2. 10:40 do 11:14 Ispitivanje kvaliteta zemljišta , savetodavac Suzana Nešković


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac