Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 12.06.2023. godine, sa početkom u 10:28 održana je predavanje, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala PSSS Kragujevac
sa temama:
1. 10:28 do 11:09 Karakteristike tovnih rasa ovaca u Šumadiji , savetodavac Goran Joksić
2. 11:10 do 11:41 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac