Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 10:58 održana je predavanje, mesto Kutnje , opština Leposavić, Gazdinstvo Sovrlić Jeremije
sa temama:
1. 10:58 do 11:33 Ishrana ovaca u letnjem periodu , savetodavac Zdravko Dobrić
2. 11:32 do 12:05 Određivanje vremena žetve, smeštaj i čuvanje žita na stalno mesto i zaoravanje strništa , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja predavanje je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa ishranom ovaca u letnjem periodu kao i određivanje vremena žetve strnih žita, smeštaj i čuvanje na stalno mesto i zaoravanje strništa
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica