Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 25.10.2023. godine, sa početkom u 12:55 održana je predavanje, mesto Ugljare , opština Zubin Potok, Gazdinstvo Lazarević Ljubiše (privatna sala)
sa temama:
1. 12:55 do 13:33 Tehnologija gajenja oraha , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 13:33 do 14:08 Tehnologija gajenja svinja , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja oraha, kao i sa tehnologijom gajenja svinja.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica