Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 17.10.2023. godine, sa početkom u 13:55 održana je predavanje, mesto Slatina , opština Leposavić, Privatna sala na gazdinstvu Nastić Dobrile
sa temama:
1. 13:55 do 14:33 Đubrenje zasada šljive,održavanje i popravka zemljišta , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 14:33 do 15:09 Gajenje krompira , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa đubrenjem zasada šljive,održavanjem i popravkom zemljišta, kao i sa proizvodnjom krompira.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica