Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 01.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bobovo , opština Svilajnac, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Uvođenje e Agrara , savetodavac Verica Lazarevic
2. 10:30 do 11:00 Diverzifikacija prihodana poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Milanka Miladinović

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa elektronskim poslovanjem u pojoprivredi, kako se registrovati i koje su prednosti elektronskog poslovanja. Poljoprivrednicima će takođe biti objašnjeno šta je diverzifikacija na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina