Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, PSSS Čačak
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Anđela Protić
2. 19:30 do 20:00 Zaštita jagode , savetodavac Gordana Radojičić
3. 20:00 do 20:30 Proizvodnja belog luka , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnim temama.
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak