Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Donji Dubac , opština Lučani, Gazdinstvo Stojanović Miomira
sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Posledice većih nedostataka makroelemenata u zemljištu na razvoj maline. , savetodavac Branko Tanasković
2. 20:30 do 21:00 Pregled zasada i zaštita maline na početku vegetacije. , savetodavac Gordana Radojičić

Cilj ovog predavanja je podrobnija informisanost proizvođača, prvenstveno voćara kod mogućih problema pri većim nedostacima glavnih gradivnih elemenata hraniva voćaka u plodnosti zemljišta u razvoju maline, kao i u uputstvima proizvođačima kod pregleda svojih zasada maline na početku vegetacije.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak