Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 03.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije Psss
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Higijena mleka , savetodavac Ljiljana Ćurčić
2. 09:30 do 10:00 Pomotehničke mere u zasadima maline posle završene berbe , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Poboljšanje kvaliteta mleka i primena dobre polj.prakse na domaćinstvu,kao i pomotehničke mere u zasadima maline posle završene berbe.
Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak