Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 01.11.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Popović , opština Beograd-Sopot, PG Vasković Dušana
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Zaštita jabuke od najznačajnijih bolesti i štetočina , savetodavac Tamara Mihailović
2. 17:35 do 18:05 Agrotehnika jarog stočnog ječma , savetodavac Miloš Nikoletić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa planom zaštite jabuke od najznačajnijih bolesti i štetočina kao i sa agrotehnikom jarog stočnog ječma.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd