Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kraljevo

Dana 11.02.2021. savetodavac Zorica Zdravković posetio je udruženje Udruženje Seoske žene opštine Vrnjačka Banja, mesto Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja, u periodu od 12:00 do 12:30 časova
Cilj posete udruženju bio je informisati članove o Pravilniku o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane.

Izvor: PSSS Kraljevo