Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Salaš , opština Zaječar – grad, PG Vesne Stojilković
sa temom:
1. 08:59 do 09:41 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji šljive , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse u u voćarskoj proizvodnji i rezutatima uspešne planske proizvodnje šljive, kao i rezutatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom postignutih primenom stručnih saveta za preventivnu zaštitu useva od korova, bolesti i štetočina.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar