Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Užice

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gostinica , opština Užice – grad, domaćinstvo Aleksandra Kovačevića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 IPARD primer dobre prakse , savetodavac Bojana Nešić

Na praktičnom primru jednog korisnika sredstava iz IPARD podsticaja pojašnjen način na koji se mogu dobiti suvbvencije iz ovog fonda.
Koordinator: Bojana Nešić

Izvor: PSSS Užice