Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 05.07.2024. godine, sa početkom u 09:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo – grad, PG Jelena Stojanović
sa temom:
1. 09:01 do 09:34 Priprema plodova breskve za lagerovanje , savetodavac Biljana Nikolić

Demonstriranje načina pripreme plodova za smeštanje u lager na osnovu tehnološkog stadijuma zrelosti, obojenosti plodova, kalibracije.
Koordinator: Biljana Nikolić

Izvor: PSSS Smederevo