Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 08:57 održana je obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo – grad, Gazdinstvo Uroša Markovića
sa temom:
1. 08:57 do 09:38 Pomotehvičke mere u zasadu vinove loze nakon mraza , savetodavac Boban Marković

Prisutnima je teoretski objašnjeno i praktično pokazano šta treba uraditi u zasadima vinove loze koji su pretrpeli određene štete u od mraza. Mere se svode na operacije zelene rezidbe odnosno na proređivanje novih lastara a sve u cilju dobijanja nekog manjeg roda ove godine i na pripremu lastara za narednu proizvodnu godinu
Koordinator: Boban Marković

Izvor: PSSS Smederevo