Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 09:09 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kujavica , opština Vladimirci, Poljoprivredno gazdinstvo Branka Lazarevića
sa temom:
1. 09:09 do 09:39 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji na gazdinstvu , savetodavac Slavica Maksimović

Prisutni poljoprvredni proizvođači pri poseti oglednom gazdinstvu upoznati su sa dobrom poljoprivrednim praksom u proizvodnji povrća i lekovitog bilja, kao i sa prednostima saradnje poljoprivrednog gazdinstva i poljoprivredne savetodavne i stručne službe, kako u domenu stručnih saveta tako i u domenu korišćenja podsticaja u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac