Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:52 održana je obilazak ogledne farme, mesto Majur , opština Šabac – grad, PG Dejana Adamovića
sa temom:
1. 08:52 do 09:30 Primena dobre poljoprivredne prakse i ostvarivanje prava na podsticaje , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj posete oglednoj farmi bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa upravljanjem rizicima na gazdinstvu, osiguranjem proizvodnje maline, uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje za kupovinu opreme za navodnjavanje putem opštinskih podsticaja, kao i primenom dobre poljoprivredne prakse radi povećanja konkurentnosti poljoprivrednog gazdinstva. Oglednoj farmi pristustvovalo je pet poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac