Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 12.06.2023. godine, sa početkom u 10:33 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad, Polj. gazdinstvo Snežane Stojanović
sa temom:
1. 10:33 do 11:08 Pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj obilaska ogledne farme bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže značaj pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac