Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 24.08.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kasidol , opština Požarevac – grad, Polj.gazdinstvo Petrović Snežane
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Pravilna primena agrotehničkih mera u proizvodnji ozimih strnih žita , savetodavac Danijela Ilić

Cilj posete ogledne farme je bio upoznati prisutne poljoprivredne proizvodjače sa značajem pravilne primene agrotehničkih mera u proizvodnji ozimh strnih žita sa aspekta visine prinosa.

Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac