Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Niš

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 12:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gornja Vrežina , opština Niš-Pantelej, Poljoprivredno gazdinstvo Icić Dragoslava
sa temom:
1. 12:30 do 13:15 Praktični prikaz dobre pčelarske prakse na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Igor Petrović


Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš