Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 31.10.2023. godine, sa početkom u 09:02 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lipnički Šor , opština Loznica – grad, PG Zoran Obradović
sa temom:
1. 09:02 do 09:53 Ishrana junadi u završnoj fazi tova , savetodavac Dejan Obadović

Cilj posete je analiza obroka u završnoj fazi tova junadi,kao i preporuke za sto efikasnije korišćenje hraniva proizvedenih na gazdinstvu.
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica