Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 26.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:51 Ptistup web aplikaciji “E-pčelar” , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj održavanja posete oglednom gazdinstvu je upoznavanje zainteresovanih pčelara o događajima koji se beleže u web aplikaciju E-pčelar o košnicama, a služe kao alat za skladištenje svih podataka vezanih za proizvodnju meda, gajenje i bolesti pčela.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica