Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj posete ogledne farme je bio da se prisutnim proizvođačima prikaže primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline
Koordinator: Dalibor Cvetanović

Izvor: PSSS Leskovac